• image
  • image
  • image
  • image
Previous Next

Patenty

Získanie patentu je podmienené tým, že takéto riešenie je  nové a že takýto produkt vo svete nik iný nemá v ponuke.

Niekoľko viet z našej patentovej listiny:
Výhody takéhoto technického riešenia sú zrejmé. Navrhované riešenie v podstate umožňuje pretransformovať vysokoteplotný spád na nízkoteplotný.

Ďalšou veľkou výhodou je, že k ohrevu teplonosného média dochádza postupne a na predohrev je používané výstupné teplonosné médium a nie spaliny. Kondenzácia spalín je aj pri štartovaní(rozkurovaní) zariadenia minimálna.

Takouto konštrukciou je možné výstupnú teplotu teplonosného média určiť a regulovať, a tak znížiť až na teplotu požadovanú pre podlahové vykurovanie. Pritom odber odpadného tepla zo spalín je maximálny, a tým je dosiahnutá vysoká účinnosť celého zariadenia podľa tohto vynálezu.