Výmenníky MIJORI

Sa radia svojím riešením na špičku medzi teplovodnými kozubovými výmenníkmi nielen u nás, ale aj vo svete. Vyznačujú sa vysokou účinnosťou získavania a prenášania tepla vyprodukovaného pri horení dreva v  kozube.

Ich vývoj spojený s postupným vylepšovaním viacerých parametrov bol overený  v praxi v reálnych podmienkach vykurovania počas niekoľkých vykurovacích sezón.

Konštrukčné riešenie týchto výmenníkov  je chránené dvomi patentami na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky a ich špičkové parametre boli preverené v Technickom skúšobnom ústave v Piešťanoch