Deprecated: Required parameter $host follows optional parameter $check in /www/m/i/u10570/public_html/components/com_sef/joomsef.php on line 3012
Dôvod inštalácie - MIJORI - Krbové vložky a výmenníky
 • image
 • image
 • image
 • image
Previous Next

Dôvod inštalácie

Prečo teda výmenník nad kozubovú vložku?

Je na to niekoľko veľmi dobrých dôvodov. Z nášho pohľadu sú  hlavné dva  a tieto si aspoň v krátkosti  vysvetlime.
 

Rozsah vykurovania

Klasickým kozubom si dokážeme vykúriť približne polovicu domu. K tomu, aby to bolo viac, sa začali využívať teplovzdušné rozvody. Tie nám dokážu zvýšiť rozsah vykurovania kozubom, ale najmä pri nútenej cirkulácii narastá hlučnosť a zvýšeným prúdením vzduchu aj prašnosť.
Ďalšou nevýhodou teplovzdušných rozvodov je aj pomerne problematická regulácia teplôt v jednotlivých miestnostiach.
Podstatné je však hlavne to, že len takéto vykurovanie nám nerieši ohrev teplej úžitkovej vody a nezvyšuje nám účinnosť horenia v kozube a tým pádom efektívnosť celého vykurovania.
 

Účinnosť vykurovania

Účinnosť vykurovania závisí od tepelých strát vznikajúcich pri horení.
Tieto straty  rozdeľujeme na 3 časti.

 1. komínová strata – závislá je na teplote spalín, ktoré odchádzajú von komínom. Táto strata je u kozubových vložiek veľmi vysoká, teplota spalín niekedy dosahuje až viac než  500 °C – v závislosti od typu vložky.
 2. strata  nespálením plynných častí – táto strata vzniká pri úniku nespálených horľavých plynov uvoľňovaných z dreva von komínom. Táto strata môže byť vysoká, alebo nízka a závisí hlavne od množstva a spôsobu prívodu vzduchu v danej vložke potrebného na dokonalé spálenie dreva.(Na dokonalé spálenie dreva je potrebné dodať dostatok vzduchu – na 1 kg dreva minimálne 4,5 m3 vzduchu.) Je potrebné si uvedomiť, že podiel splynovaných častí je u dreva veľmi vysoký -nad 70%, uvoľňované plyny sa zapaľujú a horia pri rôznych teplotách a drevo horí vysokým plameňom.
  Dôležitú úlohu má v tomto prípade aj teplota v ohnisku. Čím je teplota v ohnisku vyššia, tým je vyššia účinnosť spaľovania. Pri nízkych teplotách sa tvorí veľa dechtových plynov, v dôsledku čoho vzniká veľké množstvo sadzí, ktoré spôsobujú začierňovanie skla. Pri vysokých teplotách a správne privedenom vzduchu je finálnym produktom horenia oxid uhličitý CO2 a v malej miere oxid uhoľnatý CO,ktoré sú bez farby a zápachu, takže z komína nevidno odchádzať takmer nič.
 3. strata nespálením tuhých častí -  táto strata je veľmi malá, po zhorení dreva ostáva veľmi málo popola – približne do 1% pôvodnej hmotnosti dreva.

Z hľadiska znižovania strát pri horení dreva v kozube stoja teda proti sebe dve protichodné požiadavky:

 • Požiadavka znížiť množstvo horúcich spalín unikajúcich do komína – tá sa dá dosiahnuť  znižovaním prívodu vzduchu na horenie.
  Týmto úkonom sa síce zníži komínová strata (1), ale nedostatkom vzduchu potrebného na dokonalé spálenie narastá strata v dôsledku úniku nespálených plynov (2).
 • Požiadavka na dokonalé spálenie dreva – dá sa dosiahnuť hlavne prívodom dostatočného množstva vzduchu na horenie, jeho kvalitným premiešaním s plynmi uvoľňovanými z dreva a zabezpečením vysokej teploty v spaľovacej komore.
  Týmto spôsobom dochádza k dokonalému spáleniu plynov, ale pritom vznikajú a von komínom odchádzajú spaliny o vysokej teplote a narastá komínová strata.

Pri výbere a rozhodovaní pre spôsob kozubového vykurovania  sa preto použitie klasických kozubových vložiek spolu s nadstavbou  teplovodného nerezového výmenníka ukazuje ako ideálna voľba. Takéto riešenie účinne zabraňuje tepelným stratám a eliminuje väčšinu nedostatkov pri doteraz používaných bežných spôsoboch vykurovania obytných priestorov kozubom.


V dnešnej dobe, keď mnoho výrobcov kozubových vložiek a kotlov na drevo dokáže vo svojich vložkách zabezpečiť kvalitné spaľovanie a nízke emisie, tak o účinnosti spaľovania rozhoduje komínová strata, čiže množstvo tepla, ktoré odchádza von komínom.
Kvalitný výmenník  v rozhodujúcej miere vplýva na vysokú účinnosť spaľovacieho zariadenia a tým aj na množstvo spotrebovaného paliva.

Aký výmenník ?

Aby výmenník zvládol všetky očakávania, musí spĺňať niekoľko podmienok. Tými najdôležitejšími sú schopnosť redukovať dechtovanie  vo výmenníku na najnižšiu možnú mieru, pri čo najvyššej miere účinnosti prenosu tepla do vody. Zároveň jeho konštrukčné riešenie musí byť také, aby neschladzovalo spaliny odchádzajúce do komína na toľko, že dôjde aj k dechtovaniu komína.     

Jednoduché výmenníky pracujúce na princípe ohrevu priamo cez stenu, to znamená že na jednej strane steny výmenníka je studená voda a na druhej strane horúci plameň, tieto dve základné funkcie v žiadnom prípade nedokážu splniť, resp. plnia to v tom obmedzenom rozsahu a za cenu ďalších dodatočných opatrení. To je aj hlavná príčina, prečo doteraz prevláda v širokej(často aj odbornej) verejnosti názor, že výmenníky na dymovode nefungujú a nedoporučujú ich používať.
 

Kedy použiť výmenník Mijori ?

 • Ak chceme  alternatívny nezávislý zdroj vykurovania
 • Ak chceme zvýšiť účinnosť vykurovania v kozube
 • Ak chceme kozubom zohrievať teplú úžitkovú vodu
 • Ak chceme zväčšiť tepelný komfort v domácnosti