Mijori

Krbové vložky a výmenníky

Vznik spoločnosti Mijori s.r.o. je dôsledkom viacročnej snahy o čím efektívnejšie využitie a distribúciu tepla vyprodukovaného horením dreva v kozubovej vložke.

Všetko to začalo najprv vývojom teplovodných kozubových výmenníkov, ktorému sa venujeme od r.2002.

Zistenie,  že to, čo v tej dobe trh ponúkal nezodpovedalo našim predstavám na kvalitný, skutočne funkčný výmenník na krbovú vložku nás motivovalo vymyslieť produkt, ktorý bude spĺňať všetky naše požiadavky a ciele ktoré sme si na začiatku stanovili. A to: vysokú účinnosť a veľký výkon, nízke dechtovanie, možnosť kúrenia  aj pri dlhodobejšom výpadku el. energie a samozrejme aj dlhú životnosť a bezpečnosť celého systému.

Následný posun k vývoju a výrobe  krbových vložiek bol už len logickým vyústením snahy mať nielen vynikajúci výmenník, ale aj s výmenníkom dokonale zladené kvalitné krbové vložky vlastnej koncepcie, ktoré svojimi parametrami spaľovania  v ničom nebudú zaostávať za top produktami zahraničnej výroby.