Kozubový systém Mijori

Top krbový systém na trhu – sálavý teplovodný akumulačný kozub Mijori.

 Kozubový systém Mijori pozostáva z troch neoddeliteľných súčastí :

  1. z drevosplyňujúcej krbovej vložky Mijori  

  2. z nerezového teplovodného výmenníka Mijori    

  3. z mastencových akumulačných tvárnic

Všetky tri súčasti tohto unikátneho systému sú produktom vlastného výskumu a vývoja firmy Mijori s.r.o. a jeho vynikajúce vlastnosti boli otestované vo Výskumnom energetickom centre VŠB-Technickej univerzity v Ostrave.

O kvalite tohto systému vypovedá nasledujúci graf v ktorom sú porovnané 3 rôzne krbové vykurovacie systémy :  

• krbové kachle – červená krivka  • individuálne stavaná ťažká akumulačná pec -modrá krivka  • kozubový systém Mijori – zelená(ukazuje výkon do vzduchu) a čierna krivka(ukazuje celkový výkon)

Na vysvetlenie toho, čo ukazuje tento graf a čo to znamená pre užívateľov takýchto stavieb vo svojich domácnostiach:

Stĺpec vľavo je tepelný výkon vo watoch, hodnoty pod grafom ukazujú čas v hodinách od zatopenia prvej dávky paliva (0-48 hodín)

Každý vrchol grafu znamená novú dávku paliva.

Ťažká akumulačná pec bola vybavená moderným bezroštovým ohniskom s označením UmweltPlus(EkoPlus). Mala hmotnosť 1500kg a 6,26m dlhé ťahy.

Dávka paliva bola 11,1kg pri 12hodinovom prikladacom cykle, čiže denná dávka paliva bola 22,2kg.

 

Kozubový systém Mijori v tomto prípade pozostával z kozubovej vložky Mijori W400,výmenníka Mijori 3STW,mastencových tvárnic o hmotnosti 653kg a vonkajšej izolácie o hrúbke 30mm. Celková hmotnosť bola približne 1000kg.

Denná dávka paliva predstavovala 21 kg s dvomi režimami prikladania.

Prvý deň to bolo 7x 3kg dreva a druhý deň 2x10,5kg dreva.

Dávka paliva u krbových kachlí bola 7x2,1kg dreva a hmotnosť kachlí 225kg.

 Z vykonaných skúšok vyplýva, že kozubový systém Mijori má  aj napriek celkovej nižšej hmotnosti o 500 kg a o 1,2kg nižšej celkovej dávke paliva oproti ťažkej akumulačnej peci tieto výhody:

- pozvoľnejší pokles výkonu, čiže dokáže dlhšiu dobu sálať teplo – až 24 hodín a viac. 

- okamžitý nábeh vykurovania celého objektu, takže nie je len lokálnym zdrojom tepla priľahlých priestorov, ale plnohodnotným zdrojom tepla celého objektu

- umožňuje aj prípravu TÚV pre celú domácnosť

- vďaka nižšiemu výkonu do vzduchu neprekuruje obytné priestory a je tak vhodnejší do nízkoenergetických až pasívnych stavieb

- umožňuje ľubovoľný časový interval prikladania dreva podľa potreby užívateľa 

Súhrn všetkých týchto vlastností preto prináša pre majiteľov tohto kozubového systému oveľa väčšiu celkovú úžitkovú hodnotu než iné systémy využívajúce drevo ako palivo.

Tento náš systém je zároveň veľmi pružne prispôsobiteľný rôznym nárokom užívateľov v danom obytnom priestore. To znamená, že zmenou jednotlivých súčastí kozubového systému Mijori vieme meniť celkový výkon, pomer odovzdávaného tepla do vody a do vzduchu, ako aj dobu sálania tepla.

 

Foto Mijori W 400 z kalorimetrickej komory

A úplne na záver citát z vypracovanej správy:

Zpráva č. 104/18

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Výzkumné energetické centrum

17. listopadu 15/2172

708 33 Ostrava – Poruba

  Vypracoval: Ing. Petr Kubesa, Ing. Martin Garba    

Vedoucí zkušebny: Ing. Jiří Horák, Ph.D.    

 

Spalovací zkoušky krbové vložky s externím teplovodním výměníkem v kalorimetrické komoře

„S ohledem na nízký výkon u akumulačního krbu předaný do komory a komfort topení z pohledu četnosti přikládání lze říci, že je tento typ topidla vhodný pro použití do trvale obývaných místností s celodenním vytápěním.

Varianta krbu s teplovodním výměníkem (na rozdíl od topidla bez výměníku) je vhodná i pro objekty, které jsou obývány jen občas (chaty a chalupy), protože díky použití výměníku lze začít dodávat teplo do vytápěných místností objektu téměř ihned po zatopení (jak ukazuje například ).

Akumulační krb je ideální do moderních novostaveb s nízkými nároky na tepelnou energii díky nižšímu dosaženému výkonu. Při správné dimenzi lokálních topidel o vyšší hmotnosti nemusí docházet k přetápění místnosti a navíc je tepelná energie předávána do místnosti podstatně déle od ukončení přikládání při porovnání např. s klasickými krbovými kamny.

Určitým řešením pro tyto stavby může být také přidání spalinového výměníku ke krbovým kamnům, což vede ke snížení úrovně výkonu předaného do místnosti.“

 

Vykurovanie krbom

Snaha o ekonomické vykurovanie domácností motivuje ľudí nájsť čím lepší spôsob a maximálne využiť aj potenciál krbov. V tejto snahe nezaostávajú ani výrobcovia a ponúkajú viac či menej dobré riešenia. 
 

Existuje niekoľko rôznych spôsobov ako krbom vykúriť obytné priestory:

  • klasické teplovzdušné-teplo sa šíry prúdením vzduchu
  • akumulačné sálavé – teplo sa akumuluje do stien obostavby a postupne sa do okolia uvoľňuje sálaním tepla na okolité povrchy
  • teplovodné – teplo sa prevádza do vody a prostredníctvom kúrenárskych rozvodov sa dodáva do jednotlivých priestorov a uvoľňovať do priestoru sa môže aj sálaním aj prúdením vzduchu

V Mijori sme však presvedčení, že efektívne vykurovanie krbom sa nezaobíde bez vody a teplovodné kúrenie je najrozumnejší spôsob ako kúriť krbom.
 

Prečo voda? Z hľadiska vykurovania má voda má dve vynikajúce vlastnosti:

  1. je to vynikajúce akumulačné médium - z bežne dostupných a používaných materiálov je najlepšie a najlacnejšie.
  2. je to vynikajúce transportné médium – prostredníctvom vody vieme teplo dodať tam kam ho potrebujeme a vieme ho dodať presne toľko, koľko ho potrebujeme.

 A toto sa nám bez vody,len prostredníctvom vzduchu pri teplovzdušnom, ani pri akumulačnom sálavom vykurovaní v žiadnom prípade nepodarí.


Ak sa teda rozhodneme pre vodu, potrebujeme zariadenie, ktoré nám dokáže previesť teplo ohňa do vody. Takýmto zariadením je práve teplovodný výmenník.

Krbové vložky a výmenníky Mijori

Vznik spoločnosti Mijori s.r.o. je dôsledkom viacročnej snahy o čím efektívnejšie využitie a distribúciu tepla vyprodukovaného horením dreva v kozubovej vložke.

Všetko to začalo najprv vývojom teplovodných kozubových výmenníkov, ktorému sa venujeme od roku 2002 a prvotne za tým bola iba potreba vylepšiť fungovanie krbu v našom rodinnom dome.

Zistenie,  že to, čo v tej dobe trh ponúkal nezodpovedalo naším predstavám na kvalitný, skutočne funkčný výmenník na krbovú vložku nás motivovalo vymyslieť produkt, ktorý bude spĺňať všetky požiadavky a ciele ktoré sme si na začiatku stanovili. A to: vysokú účinnosť a veľký výkon, nízke dechtovanie, možnosť kúrenia  aj pri dlhodobejšom výpadku el. energie a samozrejme aj dlhú životnosť a bezpečnosť celého systému.

Následný posun k vývoju a výrobe  krbových vložiek bol už len logickým vyústením snahy mať nielen vynikajúci výmenník, ale aj s výmenníkom dokonale zladené kvalitné krbové vložky vlastnej koncepcie, ktoré svojimi parametrami spaľovania  v ničom nebudú zaostávať za top produktami zahraničnej výroby.

A popri tom sme v podstate takmer súčasne so začiatkom ťažby mastenca na Slovensku začali vyvíjať a produkovať aj mastencové tvárnice na akumulačné jadrá a obostavby krbov.

Tieto tri nosné kategórie našich produktov nám tak umožnili vytvoriť vlastný veľmi flexibilný krbový systém Mijori, ktorý sa vie prispôsobiť rôznorodým požiadavkám užívateľov našich krbov a zabezpečiť im tak tepelnú pohodu a komfort pri vykurovaní obytných priestorov.

Všetky naše produkty boli a sú testované v akreditovaných skúšobných ústavoch.

 Jozef Porezaný
zakladateľ a majiteľ spoločnosti