Deprecated: Required parameter $host follows optional parameter $check in /www/m/i/u10570/public_html/components/com_sef/joomsef.php on line 3012
Výmenníky - MIJORI - Krbové vložky a výmenníky

Chyba

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but vymenniky, sort=2 is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

Výmenníky MIJORI

Sa radia svojím riešením na špičku medzi teplovodnými kozubovými výmenníkmi nielen u nás, ale aj vo svete. Vyznačujú sa vysokou účinnosťou získavania a prenášania tepla vyprodukovaného pri horení dreva v  kozube.

Ich vývoj spojený s postupným vylepšovaním viacerých parametrov bol overený  v praxi v reálnych podmienkach vykurovania počas niekoľkých vykurovacích sezón.

Konštrukčné riešenie týchto výmenníkov  je chránené dvomi patentami na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky a ich špičkové parametre boli preverené v Technickom skúšobnom ústave v Piešťanoch.

Úlohou krbových komínových výmenníkov je zachytávať tepelnú energiu vyprodukovanú horením dreva v ohnisku a odovzdávať ju do vody na distribúciu tepla do kúrenárskeho systému a na ohrev TUV.

Výmenník pracuje nepretržite s vysokou účinnosťou po celú dobu horenia, nakoľko tam dochádza k neustálemu odberu tepla, čo je jeho obrovskou konkurenčnou výhodou oproti akumulačným prstencom, alebo akumulačným ťahom.Tieto sú taktiež používané na zníženie komínových strát, avšak majú len obmedzenú účinnosť nakoľko po svojom nahriatí už nedokážu teplo zachytávať, čo vedie pri nesprávnom naložení nadmerného množstva dreva k vysokým komínovým stratám a k zvýšenej tvorbe škodlivých emisií.

 

  • Mijori_3STW
  • Mijori_W560_tunel
  • Mijori_vymennik07