• image
 • image
 • image
 • image
Previous Next

Hlavné konkurenčné výhody výmenníkov

Jediné výmenníky na trhu s nízko resp. stredne teplotným výstupom. Čo to znamená? Teplota vody, ktorá vychádza z výmenníka môže byť už od 50°C. To je pod hranicou pri ktorej konkurenčné systémy ešte len riešia teplotu vody vstupujúcej na ohrev

 • možnosť nastavenia teploty spalín a regulácia výkonu prostredníctvom regulačnej klapky
 • možnosť pripojiť na takmer ľubovoľnú kozubovú vložku s dostatočným výkonom, pričom využitím odpadového tepla z dymových splodín sa podstatne zvyšuje účinnosť kozubovej vložky (o 10 až 30 % - v závislosti od typu vložky), čo znamená, že pri zachovaní tej istej tepelnej pohody v domácnosti sa spotrebuje menej palivového dreva
 • zapojením tohto výmenníka sa získa možnosť zohrievať  teplú úžitkovú vodu aj bežnou kozubovou vložkou
 • v spojení s adekvátnou kozubovou vložkou je ich možné používať ako hlavný zdroj tepla,  resp. ako 100% záložný zdroj tepla. Preto ich použitie je vhodné aj v chatách, alebo v oblastiach, kde sú problematické iné zdroje vykurovania.
 • možnosť pripojiť na systém podlahového teplovodného vykurovania aj bez akumulačnej nádoby
 • rýchla návratnosť vložených financií (2 až 4 roky - v závislosti od spôsobu kúrenia a typu kozubovej vložky, veľkosti obytnej plochy a teplotných strát stavby)
 • možnosť v prípade akejkoľvek poruchy(dlhodobý výpadok el. prúdu ,porucha obehového čerpadla atď.) prejsť na systém klasického vykurovania v kozube, jednoduchým vypustením vody z výmenníka  za predpokladu dodržania stanovených pravidiel


Inštalovaním výmenníka na kozubovú vložku

 • nedochádza k ochladzovaniu stien spaľovacej komory, jej vysoká teplota preto prispieva  k dokonalému spaľovaniu dreva
 • veľká teplo-výmenná plocha nad spaľovacou komorou podstatne redukuje komínové straty
 • nerezový materiál zabezpečuje dlhú životnosť a za stanovených podmienok možnosť prevádzkovania aj bez vody
 • nieje potrebné dodržiavať teplotu vratnej vody 65°C termostatickým trojcestným ventilom, vyšší teplotný spád (30-40/50-60) zvyšuje účinnosť vykurovania
 • možnosťou zníženia sálavej zložky tepla z kozuba nedochádza k prekurovaniu miestnosti