Deprecated: Required parameter $host follows optional parameter $check in /www/m/i/u10570/public_html/components/com_sef/joomsef.php on line 3012
Výmenníky - MIJORI - Krbové vložky a výmenníky
 • image
 • image
 • image
 • image
Previous Next

Chyba

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but vymenniky, sort=2 is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

Typy výmenníkov MIJORI a ich technická špecifikácia

Pre lepšiu prehľadnosť sú jednotlivé typy v nasledujúcej tabuľke:

Mijori

výška bez hrdiel v mm

celkový priemer v mm

celková hmotnosť v kg

objem vody v litroch

teplozmenná plocha v m2

maximálne prenášaný výkon do

MOC s DPH

2ST

520

360

27

22,5

1,7

10kW

na požiadanie

3STW

520

430

48

29,0

2,5

14kW

na požiadanie

3STWL

770

430

63

43,5

3,6

18kW

na požiadanie

4STW

520

520

65

38,0

3,8

20kW

na požiadanie

4STWL

770

520

90

54,0

5,0

24kW

na požiadanie

 

 

Patenty

Získanie patentu je podmienené tým, že takéto riešenie je  nové a že takýto produkt vo svete nik iný nemá v ponuke.

Niekoľko viet z našej patentovej listiny:
Výhody takéhoto technického riešenia sú zrejmé. Navrhované riešenie v podstate umožňuje pretransformovať vysokoteplotný spád na nízkoteplotný.

Ďalšou veľkou výhodou je, že k ohrevu teplonosného média dochádza postupne a na predohrev je používané výstupné teplonosné médium a nie spaliny. Kondenzácia spalín je aj pri štartovaní(rozkurovaní) zariadenia minimálna.

Takouto konštrukciou je možné výstupnú teplotu teplonosného média určiť a regulovať, a tak znížiť až na teplotu požadovanú pre podlahové vykurovanie. Pritom odber odpadného tepla zo spalín je maximálny, a tým je dosiahnutá vysoká účinnosť celého zariadenia podľa tohto vynálezu.

Dôvod inštalácie

Prečo teda výmenník nad kozubovú vložku?

Je na to niekoľko veľmi dobrých dôvodov. Z nášho pohľadu sú  hlavné dva  a tieto si aspoň v krátkosti  vysvetlime.
 

Rozsah vykurovania

Klasickým kozubom si dokážeme vykúriť približne polovicu domu. K tomu, aby to bolo viac, sa začali využívať teplovzdušné rozvody. Tie nám dokážu zvýšiť rozsah vykurovania kozubom, ale najmä pri nútenej cirkulácii narastá hlučnosť a zvýšeným prúdením vzduchu aj prašnosť.
Ďalšou nevýhodou teplovzdušných rozvodov je aj pomerne problematická regulácia teplôt v jednotlivých miestnostiach.
Podstatné je však hlavne to, že len takéto vykurovanie nám nerieši ohrev teplej úžitkovej vody a nezvyšuje nám účinnosť horenia v kozube a tým pádom efektívnosť celého vykurovania.
 

Účinnosť vykurovania

Účinnosť vykurovania závisí od tepelých strát vznikajúcich pri horení.
Tieto straty  rozdeľujeme na 3 časti.

 1. komínová strata – závislá je na teplote spalín, ktoré odchádzajú von komínom. Táto strata je u kozubových vložiek veľmi vysoká, teplota spalín niekedy dosahuje až viac než  500 °C – v závislosti od typu vložky.
 2. strata  nespálením plynných častí – táto strata vzniká pri úniku nespálených horľavých plynov uvoľňovaných z dreva von komínom. Táto strata môže byť vysoká, alebo nízka a závisí hlavne od množstva a spôsobu prívodu vzduchu v danej vložke potrebného na dokonalé spálenie dreva.(Na dokonalé spálenie dreva je potrebné dodať dostatok vzduchu – na 1 kg dreva minimálne 4,5 m3 vzduchu.) Je potrebné si uvedomiť, že podiel splynovaných častí je u dreva veľmi vysoký -nad 70%, uvoľňované plyny sa zapaľujú a horia pri rôznych teplotách a drevo horí vysokým plameňom.
  Dôležitú úlohu má v tomto prípade aj teplota v ohnisku. Čím je teplota v ohnisku vyššia, tým je vyššia účinnosť spaľovania. Pri nízkych teplotách sa tvorí veľa dechtových plynov, v dôsledku čoho vzniká veľké množstvo sadzí, ktoré spôsobujú začierňovanie skla. Pri vysokých teplotách a správne privedenom vzduchu je finálnym produktom horenia oxid uhličitý CO2 a v malej miere oxid uhoľnatý CO,ktoré sú bez farby a zápachu, takže z komína nevidno odchádzať takmer nič.
 3. strata nespálením tuhých častí -  táto strata je veľmi malá, po zhorení dreva ostáva veľmi málo popola – približne do 1% pôvodnej hmotnosti dreva.

Z hľadiska znižovania strát pri horení dreva v kozube stoja teda proti sebe dve protichodné požiadavky:

 • Požiadavka znížiť množstvo horúcich spalín unikajúcich do komína – tá sa dá dosiahnuť  znižovaním prívodu vzduchu na horenie.
  Týmto úkonom sa síce zníži komínová strata (1), ale nedostatkom vzduchu potrebného na dokonalé spálenie narastá strata v dôsledku úniku nespálených plynov (2).
 • Požiadavka na dokonalé spálenie dreva – dá sa dosiahnuť hlavne prívodom dostatočného množstva vzduchu na horenie, jeho kvalitným premiešaním s plynmi uvoľňovanými z dreva a zabezpečením vysokej teploty v spaľovacej komore.
  Týmto spôsobom dochádza k dokonalému spáleniu plynov, ale pritom vznikajú a von komínom odchádzajú spaliny o vysokej teplote a narastá komínová strata.

Pri výbere a rozhodovaní pre spôsob kozubového vykurovania  sa preto použitie klasických kozubových vložiek spolu s nadstavbou  teplovodného nerezového výmenníka ukazuje ako ideálna voľba. Takéto riešenie účinne zabraňuje tepelným stratám a eliminuje väčšinu nedostatkov pri doteraz používaných bežných spôsoboch vykurovania obytných priestorov kozubom.


V dnešnej dobe, keď mnoho výrobcov kozubových vložiek a kotlov na drevo dokáže vo svojich vložkách zabezpečiť kvalitné spaľovanie a nízke emisie, tak o účinnosti spaľovania rozhoduje komínová strata, čiže množstvo tepla, ktoré odchádza von komínom.
Kvalitný výmenník  v rozhodujúcej miere vplýva na vysokú účinnosť spaľovacieho zariadenia a tým aj na množstvo spotrebovaného paliva.

Aký výmenník ?

Aby výmenník zvládol všetky očakávania, musí spĺňať niekoľko podmienok. Tými najdôležitejšími sú schopnosť redukovať dechtovanie  vo výmenníku na najnižšiu možnú mieru, pri čo najvyššej miere účinnosti prenosu tepla do vody. Zároveň jeho konštrukčné riešenie musí byť také, aby neschladzovalo spaliny odchádzajúce do komína na toľko, že dôjde aj k dechtovaniu komína.     

Jednoduché výmenníky pracujúce na princípe ohrevu priamo cez stenu, to znamená že na jednej strane steny výmenníka je studená voda a na druhej strane horúci plameň, tieto dve základné funkcie v žiadnom prípade nedokážu splniť, resp. plnia to v tom obmedzenom rozsahu a za cenu ďalších dodatočných opatrení. To je aj hlavná príčina, prečo doteraz prevláda v širokej(často aj odbornej) verejnosti názor, že výmenníky na dymovode nefungujú a nedoporučujú ich používať.
 

Kedy použiť výmenník Mijori ?

 • Ak chceme  alternatívny nezávislý zdroj vykurovania
 • Ak chceme zvýšiť účinnosť vykurovania v kozube
 • Ak chceme kozubom zohrievať teplú úžitkovú vodu
 • Ak chceme zväčšiť tepelný komfort v domácnosti

Typy výmenníkov MIJORI a ich technická špecifikácia_old

V roku 2015 sme pristúpili k určitým zmenám v rámci výrobného sortimentu výmenníkov.
Vyradili sme z bežnej ponuky výmenníky Mijori 1ST, Mijori 3ST a Mijori 4ST. V rámci vývoja tieto typy stratili svoje opodstatnenie, nakoľko sa nám veľmi osvedčil náš patentovaný VVS systém a tento sa stal štandardnou súčasťou zostávajúcich typov výmenníkov bez navýšenia ceny. 

Pre lepšiu prehľadnosť sú jednotlivé typy v nasledujúcej tabuľke:

Mijori

výška bez hrdiel v mm

celkový priemer v mm

celková hmotnosť v kg

objem vody v litroch

teplozmenná plocha v m2

maximálne prenášaný výkon do

MOC s DPH

2ST

520

360

27

22,5

1,7

10kW

na požiadanie

3STW

520

430

48

29,0

2,5

14kW

na požiadanie

3STWL

770

430

63

43,5

3,6

18kW

na požiadanie

4STW

520

520

65

38,0

3,8

20kW

na požiadanie

4STWL

770

520

90

54,0

5,0

24kW

na požiadanie

 

Dôležité poznámky:

 • Nominálny výkon výmenníka sa odvíja od množstva spáleného dreva za hodinu a od konštrukčného riešenia vložky. Nominálny výkon bude na každej vložke preto iný a menší než v tabuľke uvedený maximálny výkon, ktorý vie výmenník dosiahnuť.
 • Priemer hrdiel k napojeniu na kozubovú vložku a do komína je na základe špecifikácie odberateľov. Rôzne priemery napojenia neovplyvňujú výkon, ani cenu výmenníka.
 • Na základe požiadavky odberateľov je možné zmeniť výšku výmenníka, takáto zmena však už ovplyvňuje aj výkon aj cenu výmenníka.

Hlavné konkurenčné výhody výmenníkov

Jediné výmenníky na trhu s nízko resp. stredne teplotným výstupom. Čo to znamená? Teplota vody, ktorá vychádza z výmenníka môže byť už od 50°C. To je pod hranicou pri ktorej konkurenčné systémy ešte len riešia teplotu vody vstupujúcej na ohrev

 • možnosť nastavenia teploty spalín a regulácia výkonu prostredníctvom regulačnej klapky
 • možnosť pripojiť na takmer ľubovoľnú kozubovú vložku s dostatočným výkonom, pričom využitím odpadového tepla z dymových splodín sa podstatne zvyšuje účinnosť kozubovej vložky (o 10 až 30 % - v závislosti od typu vložky), čo znamená, že pri zachovaní tej istej tepelnej pohody v domácnosti sa spotrebuje menej palivového dreva
 • zapojením tohto výmenníka sa získa možnosť zohrievať  teplú úžitkovú vodu aj bežnou kozubovou vložkou
 • v spojení s adekvátnou kozubovou vložkou je ich možné používať ako hlavný zdroj tepla,  resp. ako 100% záložný zdroj tepla. Preto ich použitie je vhodné aj v chatách, alebo v oblastiach, kde sú problematické iné zdroje vykurovania.
 • možnosť pripojiť na systém podlahového teplovodného vykurovania aj bez akumulačnej nádoby
 • rýchla návratnosť vložených financií (2 až 4 roky - v závislosti od spôsobu kúrenia a typu kozubovej vložky, veľkosti obytnej plochy a teplotných strát stavby)
 • možnosť v prípade akejkoľvek poruchy(dlhodobý výpadok el. prúdu ,porucha obehového čerpadla atď.) prejsť na systém klasického vykurovania v kozube, jednoduchým vypustením vody z výmenníka  za predpokladu dodržania stanovených pravidiel


Inštalovaním výmenníka na kozubovú vložku

 • nedochádza k ochladzovaniu stien spaľovacej komory, jej vysoká teplota preto prispieva  k dokonalému spaľovaniu dreva
 • veľká teplo-výmenná plocha nad spaľovacou komorou podstatne redukuje komínové straty
 • nerezový materiál zabezpečuje dlhú životnosť a za stanovených podmienok možnosť prevádzkovania aj bez vody
 • nieje potrebné dodržiavať teplotu vratnej vody 65°C termostatickým trojcestným ventilom, vyšší teplotný spád (30-40/50-60) zvyšuje účinnosť vykurovania
 • možnosťou zníženia sálavej zložky tepla z kozuba nedochádza k prekurovaniu miestnosti